หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ
แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่1 ต.ไทรโยค หินดาด ท่าขนุน ปิล็อก ชะแล ลิ่นถิ่น ปลังเผล อ.ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  

แนวเขตโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมาย

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :