หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 46 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 21 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอเสนอแนะและข้อเรียกร้องจำนวน 5 ประเด็น กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จังหวัดตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองปลายพระยา หมู่ที่ 5 บ้านวังจา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
3 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเพื่อปลูกสวนป่าในท้องที่ ต.คุริง ต.หงเจริญ ต.สลุย ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
4 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 23 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ผู้ใหญ่บ้านขุดดินลูกรังเขตป่าชุมชนมีความผิดหรือไม่เขตป่าชุมชนหมู่13บ้านมิตรสัมพันธ์ ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
5 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 2ฯ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน จากนโยบายการทวงคืนผืนป่า ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
6 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมกรณีป่าชุมชนบ้านวังปลาซ่อน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถูกทหารเข้าตรวจยึดพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
7 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

การบุกรุกทำลายทรัพยากรตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
8 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุก ครอบครองที่ดินป่าน้ำตกหินลาด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
9 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพู อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
10 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 10 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

กรณีนายกรกช สุขฤทธิ์ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
11 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 12 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ร้องเรียนด้วยตนเอง
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ขอให้ชี้แจงเรื่องแจ้งเบาะแสการบุกรุกป่า พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
12 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ได้รับความเดือดร้อนจากสัมปทานทำเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้างบริเวณเขาปู่คง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
13 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 7 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

มีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่ เข้าไปบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการขุดหน้าดินไปขายและตัดต้นไม้ใหญ่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
14 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

การบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณห้วยโป่งฮี ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
15 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกพื้นที่ป่าเชิงเขา ติดสนามกอล์ฟพลูตาหลวง หมู่ที่ 6 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
16 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้ โดยนำไปฝังเพื่อแปรรูปไม้ ที่วัดสันติธรรม ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
17 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
18 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 8 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากผู้ร้องกับพวกได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพิพาทในที่ดินทำกิน บริเวณอำเภอภูพานและอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
19 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 7 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ผู้ร้องและราษฎร จำนวน 283 ราย ได้เรียกร้องขอ กลับเข้าไปทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่า ท้องที่อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
20 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 12 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดไห ป่านาใน และป่าโนนอุดม บริเวณอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
21 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 23 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ป่าไม้ชุด ปากรอง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ยึดที่ทำกินราษฎรบ้านขวดน้ำมัน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
22 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 24 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
23 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และภารกิจของกรมป่าไม้
รายละเอียด :

ชาวบ้านอีก 43 ครัวเรือน หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนเกิดข้อพิพาทในที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบริเวณเขาภูหลวง และขับไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่ แต่ไม่จับกุมผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เดียวกัน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
24 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 25 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวน และป่าต่าง ๆ ของทางนายทุน โดยประชาชนเห็นว่าปัจจุบันมีกลุ่มนายทุนทำการบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อสร้างที่พักอาศัย หรือสร้างรีสอร์ทเพื่อประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประชาชนจึงประสงค์ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบ หรือหามาตรการในการจัดการเรื่องดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการปกป้องพื้นที่ป่า

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
25 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 3 กุมภาพันธ์ 2559
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ให้ข้อมูล และแจ้งเบะแส
รายละเอียด :

บุกรุกพื้นที่ป่า หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
12
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :