หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน สรุปรายเดือน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีงบประมาณ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
ช่องทางการร้องเรียน
หน่วยงานรับผิดชอบ :
จังหวัด :
No.เดือนจำนวนเรื่องร้องเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ตุลาคม 591477
 
รวม
14
7
7
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :