หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางสาวอุบลรัตน์ สุขเกษม
ที่ปลูก : กรมทางหลวงชนบท ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายโสภณ จันทร์รอด
ที่ปลูก : วัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี ดร.วิทยา เจียรพันธ์
ที่ปลูก : หมู่บ้านธนารักษ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางสาวรุ่งฤดี ทวีรัตน์
ที่ปลูก : โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์140
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายประภัทร์ ก๋งแก้ว
ที่ปลูก : ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี เทศบาลตำบลเสาธงหิน
ที่ปลูก : ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายภูวนารถ ยันต์แดง
ที่ปลูก : วัดบางบัวทอง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายบุญส่ง ศรีแสงทรัพย์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,400
 
รวม
75-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :