หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีงบประมาณ :
โครงการ :
สังกัดหน่วยงาน :
จังหวัด :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
จังหวัดผู้ขอรับ
(ราย)
กล้าไม้
(กล้า)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
กาญจนบุรี410,040-
กาฬสินธุ์36,280-
กำแพงเพชร2421,33191-0-0
ขอนแก่น56,110-
จันทบุรี2728,81022-1-0
ฉะเชิงเทรา3220,9901,954-0-0
ชลบุรี75,83080-0-0
ชัยนาท155030-0-0
ชัยภูมิ5496,960-
ชุมพร2723,710-
เชียงใหม่511,800129-0-0
ตราด157,30060-0-0
ตาก1098,970-
นครนายก47,270-
นครปฐม47,00020-0-0
นครราชสีมา124139,5751,622-0-0
นครสวรรค์4634,525298-0-0
นนทบุรี83,63075-0-0
ปทุมธานี411,70026-0-0
ปราจีนบุรี1014,000200-0-0
พระนครศรีอยุธยา32,85020-0-0
พิจิตร31,61016-0-0
เพชรบูรณ์1315,930-
มหาสารคาม1421,130-
ระยอง2412,4101,333-0-0
ลำปาง12003-0-0
เลย2153,760271-0-0
สระแก้ว107,660-
สระบุรี213,200-
สุโขทัย67,000-
สุพรรณบุรี22,200-
อุดรธานี2329,07061-3-0
อุทัยธานี4124,011324-2-0
รวม
623
737,4126,636-2-0
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :