หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีงบประมาณ :
โครงการ :
สังกัดหน่วยงาน :
จังหวัด :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
จังหวัดผู้ขอรับ
(ราย)
กล้าไม้
(กล้า)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
กาญจนบุรี53,300-
กาฬสินธุ์12,340-
ชัยภูมิ12,000-
ชุมพร11,000-
เชียงใหม่4752,220-
ตราด1600-
นครปฐม1012,900-
ประจวบคีรีขันธ์21,910-
พระนครศรีอยุธยา12,050-
พิจิตร2450-
เพชรบูรณ์4980,940-
มหาสารคาม2421,750-
ระยอง138,150-
ลพบุรี95,695-
ลำพูน21,550-
สกลนคร44,430-
สระบุรี4137,510-
สุโขทัย1500-
สุพรรณบุรี57,450-
อุดรธานี3328,985-
รวม
252
275,730-
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :