หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นายทรงพล เกตุแก้ว
ที่ปลูก : ถนนเลียบคลองใหญ่ (เจ็ก) ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี วัดนาป่าพง
ที่ปลูก : วัดนาป่าพง ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ วัดเทียนถวาย
ที่ปลูก : วัดเทียนถวาย ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางวิจิตร์ อนันเดชา
ที่ปลูก : ริมเกาะเกรียง ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี นางชวลีย์ พร้อมสุข
ที่ปลูก : สำนักวิปัสสนากรรมฐานพุทธเกษตร ซอยสุทธิพันธ์ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :