หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดเชิงหวาย
ที่ปลูก : วัดเชิงหวาย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดโคนอน
ที่ปลูก : วัดโคนอน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดหัวป่า
ที่ปลูก : วัดหัวป่า ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์
ที่ปลูก : วัดพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดฟูกทอง
ที่ปลูก : วัดฟูกทอง ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี วัดสิงห์
ที่ปลูก : ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :