หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 14 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี
ที่ปลูก : โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชาญ ชำนาญศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายชาญ ชำนาญศิลป์
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายรุ่งโรจน์ มานู
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายณรงค์ อัมรินทร์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางสาวฐานันท์พร เลาวงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี
ที่ปลูก : เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ จังหวัดชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
ที่ปลูก : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระ จังหวัดชลบุรี
ที่ปลูก : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระ จังหวัดชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี
ที่ปลูก : ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก บริษัท อมตะฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ที่ปลูก : ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)20,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายนงนุช สุวรรณ
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง จ่าตรีทวีศักดิ์ พรมหงษ์
ที่ปลูก : กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 หมู่ 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ร.อ.มีชัย ธนสงวนวงศ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
 
รวม
80-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :