หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายประจักษ์ มุกดาสนิท
ที่ปลูก : ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์840
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายอภิสิทธิ์ วงศ์พร้อมเจริญ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,420
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นางสุญาดา วาระสิทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นางสาวผาณิต ทองเรศ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายอนุสิษฐ์ พัฒนงาม
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายสุภาพ ทรัพย์คง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นางนัทธี เรื่องรัตน์สุนทร
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,060
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายจิรายุ วิริยะกิจ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,540
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายเสรี จิรัฐทิกาลพงศ์
ที่ปลูก : ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :