หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 17 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี วัดจันทเขลม
ที่ปลูก : วัดจันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายณัฏฐ์วัฒน์ มาประเสริฐ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายประจินตนา วาีศรลาภ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสาวโชติกา อสิพงษ์
ที่ปลูก : ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ว่าการอำเภอสอยดาว
ที่ปลูก : บ้านเขาแดง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี วัดเทพธารทอง
ที่ปลูก : วัดเทพธารทอง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์140
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี สำนักสงฆ์ชำตาเรือง
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ชำตาเรือง ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี กองร้อยทหารพลานที่ 544
ที่ปลูก : เขาไก่ดักตำบล ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี นายวิศาล วานิชกุล
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี วัดพรหมคุณวนาราม
ที่ปลูก : วัดพรหมคุณวนาราม ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี นายอรรถพร เปลี่ยนประเสริฐ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
ที่ปลูก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 หมู่ 7 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี นายปฐม ณริทร์ศักดิ์ชัย
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี นายศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี วัดจันทร์แสงศรี
ที่ปลูก : วัดจันทร์แสงศรี ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี สำนักสงฆ์ปัถวี
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ปัถวี หมู่ 1 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
ที่ปลูก : เขาพลอยแหวนและที่สาธารณะ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :