หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 27 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสาวกอบกุล หนาวเสนาะ
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่พักสงฆ์ป่าบุญแย้มนาราม
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางปราณี ผลสุข
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,850
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางธัญทิพย์ ธนานนทธรศรี
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายบุญหลาย แปลงเงิน
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางพรพิมล อุดมพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางลออ ศรีภักดี
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสาวธัญญาวัลย์ ทองดีเจริญกุล
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
ที่ปลูก : หมู่ 4-1 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
ที่ปลูก : ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี สำนักสงฆ์มหาธรรมรักฃิตเจดีย์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางวิไลวรรณ สุวรรณชริกา
ที่ปลูก : หมู่ 19 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสาวสมคิด พุ่มไม้
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,400
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางนิตยา เถกิงจารุกิตติ
ที่ปลูก : ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายฉัตรชัย เชนสถิตย์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายนรากร ชำนาญชล
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายประเสริฐ สอนสุภาพ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสมพงษ์ วรรณุวาส
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์230
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี นายประดิษฐ์ แล่งทิตย์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์380
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี นางเจริญใจ สุธรรมรักษ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี นางสาวปิยนุช นิยมรัตน์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี ที่ว่าการอำเภอมะขาม
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี ที่ว่าการอำเภอมะขาม
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
 
รวม
22-1-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :