หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภสิทธิ์ ทองศุภโชค
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณศรแทรคเตอร์
ที่ปลูก : ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 5 ปราจีนบุรี
ที่ปลูก : ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางสาวนวพร คุ้มวงศ์
ที่ปลูก : ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,360
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา(เขาหินซ้อน)  นายศิววงศ์ แก้วคุณธรรม
ที่ปลูก : ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :