หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 15 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นายธนวรรษฎ์ ณัฎฐ์ธนันดร
ที่ปลูก : บ้านนนทรี ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นางรื่นจิต ตั้งใจรบ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา นายประวิก แสงพันธ์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายไพโรจน์ บุญปลูก
ที่ปลูก : 113 หมู่ 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร.ต.พิชัย พิทักษ์ราฎร์
ที่ปลูก : 128/23 หมู่ 4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวบุญมา ชุมศรี
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นางสาววาสนา เหล่ามาพร
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นายเผอิญ โชคลาภ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นายแสงอรุณ โชคลาภ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวรัชนี เหล่ามาพร
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ เหล่ามาพร
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวสายฝน ผามั่น
ที่ปลูก : 66 หมู่ 6 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายพยุง ผามั่น
ที่ปลูก : 19 หมู่ 6 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นายจักรกริช มุกขะกัง
ที่ปลูก : บ้านวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร.ร.วัดอินทร์ประชาราษฎร์
ที่ปลูก : ร.ร.วัดอินทร์ประชาราษฎร์ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
200-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :