หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นางเปรมฤดี สุพรรณ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว นางสุนิสา ทุมมี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ที่ปลูก : ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ งานสวนป่าสระขวัญ
ที่ปลูก : ริมถนนทางหลวงหมายเลข 359 ช่วง กม.48-49 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :