หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 15 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
ที่ปลูก : จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปลูก : จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ  กองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ 6
ที่ปลูก : จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ วัดป่าโนนใหญ่
ที่ปลูก : วัดป่าโนนใหญ่ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,999
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ วัดสิเรียมพุทาราม (สังกัน)
ที่ปลูก : ป่าหนองเสม็ด บ้านสังกัน หมู่ 9 ต.สำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ นายดม จำปา
ที่ปลูก : ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,600
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ นายดม จำปา
ที่ปลูก : ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์บ้านดงแดง ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
2,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์โนนอิหม่าน ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ วัดบ้านโนนหนองโพธิ์
ที่ปลูก : วัดบ้านโนนหนองโพธิ์ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์หนองปิง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ โนนหมากกอง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ วัดโนนหมากเขียบ
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ วัดโนนหมากเขียบ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ปลูก : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 จังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน
ที่ปลูก : ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยทับทัน บ้านหนองอาคูณ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์9,999
 
รวม
248-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :