หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นางสาวกฤตพร ดวงมะฮุง
ที่ปลูก : วัดหลวงปู่ฤาษี หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายอดุลย์ บางไทย
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโคกกุง หมู่ 8 ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายกิตติศักดิ์ โพธิ์พรม
ที่ปลูก : วัดป่าหนองเล้าข้าว ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายมณี ศิริวงษ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  พระรัตนะ นาคธวงศ์
ที่ปลูก : วัดป่าบุ่งแก้ว หมู่ 5 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์290
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  นายสุชาติ แวววงศ์
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
 
รวม
60-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :