หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระจวน แก้วเทพ
ที่ปลูก : วัดบ้านคำม่วม ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,130
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายเอกพร โพธิ์ทอง
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านคำม่วม ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,130
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางสาวมะลิจันทร์ ภูสีน้ำ
ที่ปลูก : บ้านผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสนอง ไชยตอกเตี้ย
ที่ปลูก : วัดเนกธัมมาภิรมย์ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางทัศนวรรณ บอมโคตร
ที่ปลูก : บ้านหนองสิม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,050
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :