หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 9 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย พระบาทผาจ่อง
ที่ปลูก : พระบาทผาจ่อง หมู่ 2 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย วัดถ้ำเพียงดิน หรือวัดถ้ำศรีมงคล
ที่ปลูก : วัดถ้ำเพียงดิน หรือวัดถ้ำศรีมงคล ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย วัดผาตากเสื้อ
ที่ปลูก : วัดผาตากเสื้อ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  โรงเรียนเนินพะเนาว์วิทยา
ที่ปลูก : โรงเรียนเนินพะเนาว์วิทยา ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์260
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  นางก่อง โครตศรีเมือง
ที่ปลูก : บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  นางบัวไหล จิตจักร
ที่ปลูก : บ้านโนน ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  นางสาวปิยาภรณ์ สุไตรรัตน์
ที่ปลูก : บ้านโนน ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  นายมงคล ศรีสันต์
ที่ปลูก : บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  นายมุก นามคันที
ที่ปลูก : บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :