หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางวรรณภา ศรีบุญลือ
ที่ปลูก : บ้านทำคาบง หมู่ 5 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)775
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางกุสุมา ทองโคตร
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านค้อตะวันออก หมู่ 2 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายศักดา จำปาเกตุ
ที่ปลูก : บ้านเสงียว หมู่ 2 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :