หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 12 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
ที่ปลูก : จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์290
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ปลูก : จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,530
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ที่ปลูก : จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านโพนดวน
ที่ปลูก : จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลหินกอง
ที่ปลูก : จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
ที่ปลูก : จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์490
2559โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
ที่ปลูก : จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,550
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านขอนแก่น หมู่ 1 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด พระไพฑูรย์ เคาศรี
ที่ปลูก : วัดจันทร์ศิริมังคลาราม บ้านน้ำจั่นใหญ่ หมู่ 1 ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด นายสหภาพ ไตรยวงค์
ที่ปลูก : วัดป่าศรีพนาวัลย์ บ้านจอมศรี หมู่ 8 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์850
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด จ.อ.นัฐศาสตร์ ครังแสง
ที่ปลูก : วัดป่าวิเวกอาศรม บ้านท่าลาด หมู่ 10 ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด พระสุรชัย สุทธจิตโต
ที่ปลูก : วัดป่าดอนหวาย หมู่ 5 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,350
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :