หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน นางแสงเดือน ประมูลสิน
ที่ปลูก : บ้านจำขี้มด หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)120
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน นายเอกรินทร์ พรมมายอม
ที่ปลูก : ศาลจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน นายทองคำ แก้วยะ
ที่ปลูก : บ้านทาปลาดุก หมู่ 5 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน นางสุดารัตน์ กุลวรา
ที่ปลูก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ศาสนารัชคะธรรมสถาน หมู่ ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายทิวากร อภิวงค์การ ในนามเทศบาลตำบลบ้านธิ
ที่ปลูก : ป่าต้นน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ หมู่ 9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์180
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายจรินทร์พงค์ จิตหัตถะ
ที่ปลูก : บ้้านห้วยยาบ หมู่ 4 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน นางสาวรัชดา อมาตยกุล
ที่ปลูก : รัชตะธรรมสถาน หมู่ 1 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลแม่ตืน
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านแม่ตืน หมู่ 3 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
 
รวม
58-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :