หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย นางศิริ คูสุวรรณ์
ที่ปลูก : บ้านห้วยส้านยาว หมู่ 13 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ Y.M.C.A.สันกำแพง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ที่ปลูก : พื้นที่บ้านจู้จี๋ หมู่ 19 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
 
รวม
4-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :