หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 108 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายวิสุทธิ์ จันทร์สอน
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  จสอ.สุทัศน์ สินป่าน
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายศรศิลป์ ผินแปร
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายกฤษณวัฒน์ มิ่งศรี
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านสงเปลือย จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายวิฆเนศ สะอาดสิน
ที่ปลูก : วัดถ้ำภูปูน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,260
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายณรงค์ วันชัย (วัดสีตะวัน)
ที่ปลูก : วัดสีตะวัน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายศักดิ์รินทร์ จันทร์นุ่ม
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  พระครูปลัดเอกกร โสดาวัง
ที่ปลูก : วัดพระธาตุแสงแก้ว จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,230
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายณัฐเอก พิสุทธิ์พัฒน์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาวดอกไม้ ชุมสุข
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายเกียติศักดิ์ เปดดา (วัดโคกเจริญ)
ที่ปลูก : วัดโคกเจริญ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสนั่น แตงอ่อน
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ดต.คณพล สายแก้วดี
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ร.ต.ท.สรายุทธ เติมพันธ์
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสมนึก สุขสมสุข
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายอดุล สิมลี
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางพัชรา ดอกชูรุ่ง
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางรำพึง สีดา
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางวชิราภรณ์ เชื้อพราหมณ์
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายเซิ้ม เพ็งประสงค์
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)920
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสุนิด หางาน
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสมชาย ทองมา
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายภัทรพงษ์ มูลนาค
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางรวิพรรณ มารติน
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางประคอง ตองอ่อน
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)560
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายไกร วงษ์คำภู
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  จ่าเอกชาญชัย พิมพ์ทอง
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายศิริชัย สิริมา
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)255
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายกิตติพงษ์ ดอกชูรุ่ง
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางพะเยาว์ โพธิ์อ่อน
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายนุกูล กลิ่นชาวนา
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางดวงแก้ว สิริมา
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางวาสนา วงษ์คำภู
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางเพ็ญจันทร์ วัฒนศัพท์
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,050
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางบุปผา ทาสี
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายนิธิกร ปานนิล
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางคมคาย ถิ่นลำปาง
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายภานุวัฒน์ เกตุทอง
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)670
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายอำนาจ เสตา
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสุรชัย ตรีไพบูลย์
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายพิทักษ์ หางาน
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)620
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสมเกียรติ คำโสม
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางจินตนา อินทระนก
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นางมนัญชยา สมสร้อย
ที่ปลูก : จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายกมลพันธ์ ทองดี
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ดต.คณพล สายแก้วดี
ที่ปลูก : สถานีตำรวจภูธรอำเภอหล่มเก่า ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
550
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสุธรรม พักใส
ที่ปลูก : วัดป่าห้วยชัน ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณกุลวิวัฒน์ ภัคจิรายุวัฒน์
ที่ปลูก : ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณพรเทพ ประทุมนนท์
ที่ปลูก : ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางเยาวเรศ แก้วใหญ่
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสีนวน ดวงธรรม
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางนที เหรียญสยาม
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสาวจันทวรรณ ทวีโชคทรัพย์สิน
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)750
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสำลี มากคำ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายอัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสมควร ปิ่นขาว
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ พระอาตารย์อจโร
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ (นายยศพณ พวนศิริ)
ที่ปลูก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ หมู่ 5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก (นายนิติศาสตร์ เหง้าสารี)
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายฉลอง หันชื่น
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางขีด โตยิ่ง
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 11 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางคำตัน กำแพงงาม
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 11 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางประภา บุตราช
ที่ปลูก : สวน หมู่ 2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ โตยิ่ง
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 11 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ โรงเรียนเนินพิทยาคม (นายคมสัน วงศ์วิเศษ)
ที่ปลูก : โรงเรียนเนินพิทยาคม หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ วัดเกาะแก้ว
ที่ปลูก : วัดเกาะแก้ว ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายธวัชชัย บุญนำ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางเดือนแรม มารอด
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายมนัส วิไลศรี
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู (จ.ส.อ. สอยดาว ขอนขะแจะ)
ที่ปลูก : บ่อขยะ หมู่ 11 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลวังชมภู (นายประสิทธิ์ สายนวลเวช)
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้าคลองห้วยนา หมู่ 4 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองตาด (นายรัตน์พงษ์ ศรีไพรบุรี)
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองตาด หมู่ 5 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางบุญเกตุ อ่อนชู
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 4 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายนาวิน ณ วิเชียร
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,430
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ วัดติดสระ
ที่ปลูก : วัดติดสระ หมู่ 4 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ วัดบุฉนวน (พระทิวากรณ์ รุจิโรภาศ)
ที่ปลูก : วัดบุฉนวน หมู่ 10 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางจินตนา อินทระนก
ที่ปลูก : วัดป่าสำราญธรรม หมู่ 11 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายณัฐพงศ์ ไชยทอง
ที่ปลูก : สวน หมู่ 4 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังจาน (จ.ส.อ.พินิตย์ ก้อนแก้ว)
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านวังจาน หมู่ 9 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (นายสังคม นกแก้ว)
ที่ปลูก : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมู่ 9 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 2 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)680
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสุพล พูลพิพัฒน์
ที่ปลูก : ไร่ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางวินิจ เจริญสุข
ที่ปลูก : สวน หมู่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายผดุงศักดิ์ ถือศิลป์
ที่ปลูก : สวน หมู่ 9 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,010
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายไชยวัศ บุญมา
ที่ปลูก : สวน หมู่ 9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายไพฑูรย์ โภคะ
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางนงค์ เกาะกลางโขง
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายอนันต์ พันธุ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,270
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ วัดซับม่วง (พระกฤษดา เรืองศิลป์)
ที่ปลูก : วัดซับม่วง หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายชัยรัตน์ ชมภู
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางมะลิ ชมภู
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม (นายวิสิทธ์ พรหมมา)
ที่ปลูก : โรงเรียนเพชรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ (นางสมใจ ประวิชิต)
ที่ปลูก : ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (นายธนดล ผาติเสนะ)
ที่ปลูก : สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ วัดป่าเขาแก้วโพธิญาณ (นางสุภัค เอี่ยมน้อย)
ที่ปลูก : วัดป่าเขาแก้วโพธิญาณ หมู่ 5 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสำราญ สุขศรี
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายอุเทน เอี่ยมเมือง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางประทุม เอี่ยมเมือง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสมบัติ จันทะคุณ
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสมชาย ปลงพิศ
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายถาวร คุณสงฆ์
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 4 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสาวกรวรรณ พัฒนะเวช
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,120
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสนองชัย ชมพงษ์
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 6 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสาวอำนวยพร โฉมจำรูญ
ที่ปลูก : ไร่ หมู่ 6 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางเสมอ นามวงศ์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,410
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก (นายทองใบ แก้วอรัญ)
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายประภาส ร่องจิก
ที่ปลูก : บริษัท อินโนเวชั่น ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :