หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 15 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณกุลวิวัฒน์ ภัคจิรายุวัฒน์
ที่ปลูก : ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณพรเทพ ประทุมนนท์
ที่ปลูก : ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสมควร ปิ่นขาว
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ พระอาตารย์อจโร
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายฉลอง หันชื่น
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายธวัชชัย บุญนำ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางเดือนแรม มารอด
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายนาวิน ณ วิเชียร
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,430
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายอนันต์ พันธุ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,270
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายสำราญ สุขศรี
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นายอุเทน เอี่ยมเมือง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางประทุม เอี่ยมเมือง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางสาวกรวรรณ พัฒนะเวช
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,120
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ นางเสมอ นามวงศ์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,410
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :