หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี นายศุภณุ เตียวเผ
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ภิกษุณีวัดตัก หมู่ 1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี โรงงานแอ๊ดวานซ์ ไฟเบอร์
ที่ปลูก : โรงงานแอ๊ดวานซ์ ไฟเบอร์ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทน้ำตาลท่ามะกาจำกัด
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
ที่ปลูก : คลองชลประทาน ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :