หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลนางบวช
ที่ปลูก : พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นกกระจาบทอง ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลเขาพระ
ที่ปลูก : รอบบึงน้ำ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ปลูก : ข้างสนามกีฬาอำเภอ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,300
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า
ที่ปลูก : บึงน้ำลำสมุห์ หมู่ 1 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,050
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :