หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 5 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล กองทหารสื่อสารซ่อมบำรุงวังหลัง (จ.ส.อ.วีระพล นามฮาด)
ที่ปลูก : ค่ายกำแพงแสนอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร นางยุพาวรรณ วิวัฒน์สวัสดินนท์
ที่ปลูก : ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)570
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ปลูก : วัดเทพรัตนาราม ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
ที่ปลูก : วัดเจ็ดริ้ว ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กรมทางหลวง
ที่ปลูก : ทางหลวงริมถนนพระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
200
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :