หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 2 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ฟ้ารุ่ง ยงไพโรจน์วงศ์
ที่ปลูก : ใกล้ไร่พลิศำ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)990
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ฐิตาภา ทรงเผ่า
ที่ปลูก : ไร่พลิศา ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)920
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :