หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 2 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช  กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4
ที่ปลูก : กองร้อยฝึกรบพิเศษ ที่ 4 หมู่ 12 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,900
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเพ็ญศรี แซ่จิ๋ว
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :