หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 3 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา นายนิรันดร์ สุวรรณโณ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา นายสมาน เล็บกะเต็บ
ที่ปลูก : บ้านเขารักเกียรติ หมู่ 12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)510
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา นายธีรวิชญ์ จันทกูล
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :