หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สิน ป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย

ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เนื้อที่ : 800 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า :

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑาวรรธนา 100
22555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑาวรรธนา 200
32555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑาวรรธนา 200
42555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑาวรรธนา 300
52551 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑวรรธนา 200
62549 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑวรรธนา 200
72549 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑาวรรธนา 300
82547 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายวิสิฐศักดิ์ จุฑวรรธนา 100

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :