หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 1จังหวัดอุบลราชธานี  

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ที่ 1จังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 200 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูโหล่น

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12559 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพิษณุสุทธ สุทธการ 200
22559 จัดทำแนวกันไฟ นายพิษณุสุทธ สุทธการ 200
32558 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพิษณุสุทธ สุทธการ 186
42557 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายพิษณุสุทธ สุทธการ 200
52557 จัดทำแนวกันไฟ นายพิษณุสุทธ สุทธการ 200
62556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายพิษณุสุทธ สุทธการ 200
72555 จัดทำแนวกันไฟ นายพิษณุสุทธ สุทธการ 200
82551 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายพิษณุสุทธ สุทธการ 200

ข้อมูลสภาพป่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :