หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา (แปลงปี 48)  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา (แปลงปี 48)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 300
22553 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 300
32552 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 300
42551 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 300
52550 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) 300
62549 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) 300
72548 ปลูกป่า นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป 300

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :