หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า(ปี 2552)  

ข้อมูลทั่วไป

โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า(ปี 2552)

ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหว้า

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12557 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายกฤตธัช อนัคฆมณี 240
22557 จัดทำแนวกันไฟ นายกฤตธัช อนัคฆมณี  
32556 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายกฤตธัช อนัคฆมณี 300
42556 จัดทำแนวกันไฟ นายกฤตธัช อนัคฆมณี  
52555 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายกฤตธัช อนัคฆมณี 300
62555 จัดทำแนวกันไฟ นายกฤตธัช อนัคฆมณี  
72554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายกฤตธัช อนัคฆมณี 300

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :