หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ป่าภาครัฐ


สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม
สรุปพื้นที่สวนป่า/โครงการ รายปี
โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
แผนที่สวนป่า/โครงการ
แผนที่โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
แผนที่โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย  

ข้อมูลทั่วไป

สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย

ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
เนื้อที่ : 1000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทโครงการ : กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า : ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลง 3

ข้อมูลกิจกรรม

No.ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบเนื้อที่(ไร่)
12556 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายธีระยุทธ สุขนิกร 483
22556 จัดทำแนวกันไฟ นายธีระยุทธ สุขนิกร  
32555 จัดทำแนวกันไฟ นายธีระยุทธ สุขนิกร  
42555 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายธีระยุทธ สุขนิกร 750
52554 บำรุงป่า (อายุ 7-10 ปี) นายธีระยุทร สุขนิกร 700
62554 บำรุงป่า (อายุ 2-6 ปี) นายธีระยุทร สุขนิกร 300

ข้อมูลสภาพป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :