หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

พันธุ์ไม้


เคี่ยม (11)
แดง (174)
ประดู่ (105)
พะยอม (39)
พะยูง (356)
มะค่าโมง (44)
ยมหอม (20)
ยางนา (166)
สัก (243)
ชิงชัน (5)

ตำแหน่งที่ปลูกพันธุ์ไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ภาค :
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :