หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |
แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกระบี่ใหญ่ , ป่าคลองเหนือคลอง ต.กระบี่ใหญ่ ต.กระบี่น้อย ต.เหนือคลอง ต.ไสไทย ต.คลองเขม้า อ.เืมือง จ.กระบี่  

แนวเขตโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :