หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |
แผนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาขวาง ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง ต.พรุเดียว โคกยาง ห้วยยูง เพหลา อ.เขาพนม เมืองกระบี่ คลองท่อม จ.กระบี่  

แนวเขตโดยประมาณ ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :