หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รายละเอียดข้อมูลไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
จำนวน 24 รายการ
No.ท้องที่เกิดพื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 รหัสไฟป่า : 919
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนป่าห้วยทรวง
   บ้าน : ดอนระเบียบ หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
2
2 รหัสไฟป่า : 920
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนป่าห้วยทรวง
   บ้าน : หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
16
3 รหัสไฟป่า : 921
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าตาม พ.ร.บ ป่าไม้ : สวนป่าห้วยทรวง
   บ้าน : ดอนระเบียบ หมู่ที่ : ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
15
4 รหัสไฟป่า : 922
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : ดอนระเบียบ หมู่ที่ : ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
10
5 รหัสไฟป่า : 923
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : วังค่า หมู่ที่ : 4 ตำบล : ป่างิ้ว
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
100
6 รหัสไฟป่า : 924
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ท่าแพ
   บ้าน : แม่ทาแพ หมู่ที่ : ตำบล : บ้านแก่ง
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
40
7 รหัสไฟป่า : 925
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่ท่าแพ
   บ้าน : ดงยาง หมู่ที่ : ตำบล : บ้านแก่ง
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
200
8 รหัสไฟป่า : 926
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : แม่สำใต้ หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
40
9 รหัสไฟป่า : 927
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : โพธิ์เจริญ หมู่ที่ : 14 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
60
10 รหัสไฟป่า : 928
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล :
   อำเภอ : จังหวัด : สุโขทัย
10
11 รหัสไฟป่า : 929
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่ราก หมู่ที่ : 11 ตำบล : ป่างิ้ว
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
10
12 รหัสไฟป่า : 930
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : แม่เทินเหนือ หมู่ที่ : 8 ตำบล : แม่สิน
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
70
13 รหัสไฟป่า : 931
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : แม่สำใต้ หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
80
14 รหัสไฟป่า : 932
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : ตึกห้วยไคร้ หมู่ที่ : ตำบล : แม่สิน
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
40
15 รหัสไฟป่า : 933
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : หมู่ที่ : ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
30
16 รหัสไฟป่า : 934
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : บานชื่น หมู่ที่ : 12 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
70
17 รหัสไฟป่า : 935
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : บานชื่น หมู่ที่ : ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
80
18 รหัสไฟป่า : 936
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ :
   บ้าน : แม่สำใต้ หมู่ที่ : 1 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
30
19 รหัสไฟป่า : 937
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : เกาะระเบียบ หมู่ที่ : 5 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
80
20 รหัสไฟป่า : 938
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : แม่เทินใต้ หมู่ที่ : ตำบล : แม่สิน
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
40
21 รหัสไฟป่า : 939
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : แม่เทินใต้ หมู่ที่ : ตำบล : แม่สิน
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
70
22 รหัสไฟป่า : 940
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน และป่าแม่สูงฝั่งซ้าย
   บ้าน : ท่าโพธิ์ หมู่ที่ : 3 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
120
23 รหัสไฟป่า : 941
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : ดอนระเบียบ หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
100
24 รหัสไฟป่า : 942
   หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย
   ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้
   บ้าน : ดอนระเบียบ หมู่ที่ : 4 ตำบล : แม่สำ
   อำเภอ : ศรีสัชนาลัย จังหวัด : สุโขทัย
2
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :