หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า :
ท้องที่เกิดไฟป่า :
No.เดือนที่เกิดไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 มกราคม311,831
2 กุมภาพันธ์2829,560
3 เมษายน1502,303
4 พฤษภาคม431
5 มีนาคม78726,179
6 ตุลาคม137
 
รวม
1,25539,940
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :