หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
No.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม13630
2 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด681,870
3 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว721,096
4 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา581,578
5 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก 675,114
6 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด43881
7 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช137
8 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง171,003
9 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น7137
10 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง591,247
11 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเลย2135
12 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร 19531
13 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่ 651,865
14 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์ 10260
15 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี12223
16 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่72958
17 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย1370
18 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ5314
19 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน 21349
20 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี 11
21 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม 31381
22 222
23 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก482,462
24 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา45675
25 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร11107
26 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง12
27 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย45546
28 15815
29 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง 642,224
30 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์ 171,100
31 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย 241,314
32 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย50636
33 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม 13153
34 251,628
35 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง6115
36 ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า6108
37 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี14342
38 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย571,955
39 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี7217
40 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี2305
41 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน 451,294
42 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร24996
43 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี352
44 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว6585
45 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี9428
46 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี9450
47 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์485
48 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ 191,023
49 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน171,439
 
รวม
1,24439,756
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :