หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
No.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุดรธานี12223
2 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ1100
3 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี9450
4 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว6585
5 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์485
6 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว721,096
7 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน171,439
8 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่641,862
9 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ4214
10 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)115
11 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด44886
12 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบุรี2305
13 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย50638
14 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช137
15 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง12
16 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร24996
17 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี9428
18 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก685,124
19 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง652,239
20 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม31381
21 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม13630
22 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี352
23 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย44536
24 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี6167
25 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย581,965
26 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ15815
27 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์10253
28 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์222
29 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น7137
30 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม14203
31 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร11107
32 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา591,588
33 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุราษฎร์ธานี11
34 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลพบุรี14342
35 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก482,462
36 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน21349
37 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย241,314
38 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์171,100
39 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง181,053
40 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง7130
41 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน451,324
42 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่73968
43 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร19531
44 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา251,628
45 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา45668
46 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง601,250
47 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเลย2135
48 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย1370
49 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด661,862
50 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์191,023
 
รวม
1,24439,788
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :