หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
เดือนที่เกิดไฟป่า : ระหว่าง ถึง
ท้องที่เกิดไฟป่า :
จังหวัด :
No.หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
1 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าวิเชียรบุรี6308
2 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอำนาจเจริญ1100
3 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสระแก้ว6585
4 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์485
5 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงดาว721,096
6 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าน่าน171,439
7 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่641,862
8 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ4214
9 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 1 (อุดรธานี)115
10 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ระมาด44886
11 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย50638
12 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช137
13 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฟ้าหลวง12
14 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสกลนคร24996
15 11
16 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าตาก685,124
17 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง652,239
18 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเสริมงาม31381
19 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่แจ่ม13630
20 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี352
21 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ลาน้อย44536
22 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี6167
23 14342
24 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย581,965
25 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าชัยภูมิ15815
26 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอุตรดิตถ์10253
27 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุรินทร์222
28 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่น7137
29 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแจ้ห่ม14203
30 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ามุกดาหาร11107
31 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา591,588
32 9450
33 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน21349
34 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสุโขทัย241,314
35 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเทิง181,053
36 2135
37 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าปง7130
38 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเพชรบูรณ์201,220
39 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน451,324
40 2305
41 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่73968
42 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร19531
43 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครราชสีมา251,628
44 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพะเยา45668
45 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าร้องกวาง601,250
46 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย1370
47 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าพิษณุโลก482,462
48 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอด661,862
49 หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์191,023
50 12223
 
รวม
1,24439,788
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :