หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รหัสไฟป่า 143  

ข้อมูลไฟป่า

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าอมก๋อย
ท้องที่เกิดไฟป่า : บ้าน ยางเปาเหนือ ม.14 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วันที่เกิดไฟป่า : 1 เมษายน 2560
เวลาการดับไฟ เริ่มดับ : 12.55 ดับเสร็จ : 12.55
พื้นที่เเสียหาย : 15 ไร่
สเหตุที่เกิดไฟป่า : ลักลอบจุดไฟ/ทิ้งก้นบุหรี่
หมายเหตุ :


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :