หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ไฟป่า


สรุปข้อมูลไฟป่าตามหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามปีที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามเดือนที่เกิดไฟป่า
สรุปข้อมูลไฟป่าตามจังหวัดที่เกิดไฟป่า
รหัสไฟป่า 2695  

ข้อมูลไฟป่า

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
ป่าสงวนแห่งชาติ : ป่าท่าช้างข้าม
ท้องที่เกิดไฟป่า : บ้าน ม. ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่เกิดไฟป่า : 29 มิถุนายน 2562
เวลาการดับไฟ เริ่มดับ : ดับเสร็จ :
พื้นที่เเสียหาย : 2 ไร่
สเหตุที่เกิดไฟป่า : ลักลอบจุดไฟ/ทิ้งก้นบุหรี่
หมายเหตุ :


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :