หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ที่ปลูก : ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)370
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ที่ปลูก : ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ที่ปลูก : ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ที่ปลูก : ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :