หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 19 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์140
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :