หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : 14/47 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)130
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :