หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 83 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 14,400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)9,560
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)330
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)820
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)737
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,220
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)750
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)240
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,320
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์125
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.โนนเมืองพัฒนา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์850
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : เกาะกลางถนนอำเภอด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,560
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ที่ปลูก : ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์15,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์15,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 เลขที่ 7220 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พื้นที่ น.ส. 3ก เลขที่ 119 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)620
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พ้นที่ ภ.บ.ท. 5 เลขที่ 159 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 เลขที่ 2608 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : สารบัญทะเบี่ยนที่ดิน เลขที่ 5694 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : โฉนดเลขที่ 29264 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)540
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : บ้านหนองไผ่งาม ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนู ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : สำนักสงฆ์สัจจธรรม ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :