หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 15 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์15,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์15,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ปลูก : บ้านหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : สารบัญทะเบี่ยนที่ดิน เลขที่ 5694 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : สำนักสงฆ์สัจจธรรม ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พื้นที่ น.ส. 3ก เลขที่ 119 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)620
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พ้นที่ ภ.บ.ท. 5 เลขที่ 159 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 เลขที่ 2608 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : บ้านหนองไผ่งาม ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : บริเวณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : พื้นที่ ส.ป.ก. 4-01 เลขที่ 7220 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : โฉนดเลขที่ 29264 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)540
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ที่ปลูก : ป่าชุมชนโคกโสกขี้หนู ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :