หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 107 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 670
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)880
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)120
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)480
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)480
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)740
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)870
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)545
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)570
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)70
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)285
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)805
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)310
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)20
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)440
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)360
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)620
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)20
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)870
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)430
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)750
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)901
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,050
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,570
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,770
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,140
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)720
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)750
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)630
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 10 อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)830
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,320
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)970
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,160
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)810
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)330
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)780
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,120
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)360
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)970
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 17 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,700
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :