หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 33 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ตำบลโพนทอง ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ที่สาธารณะหนองเลิงเปือย ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองเลิงเปือย หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์570
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : บ้านบ่ หมู่ 13 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : บ้านบ่ หมู่ 13 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : เหล่ามะเขือขาว ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์630
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์270
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : บ้านหนองแวงฮี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : บ้านหนองแวงฮี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองใหญ่ห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หนองใหญ่ห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ป่าหนองบก หมู่ 5 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,330
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์470
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม ที่ปลูก : ดอนตาปู่ จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 150 หมู่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 227 หมู่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 240 หมู่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 50 หมู่ 9 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : บ้านเลขที่ 215 หมู่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : บ้านหนองคอนเตรียม หมู่ 9 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)520
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)540
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :