หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 49 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)652
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)802
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)842
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)902
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)532
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)442
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)652
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)212
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)620
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โพนงาม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)504
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ดงหมู อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)670
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ดงหมู อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)702
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดงหมู อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)902
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บางทรายน้อย อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)462
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บางทรายน้อย อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)722
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ชะโนด อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)162
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)472
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)702
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ป่งขาม อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)410
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)742
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)402
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)270
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)952
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์420
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์298
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์270
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,320
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์410
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.พังแดง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์710
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.ว่านใหญ่ จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2565สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,010
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :